Šachy na stěnu

Šachy na stěnu

Dřevěné šachovnice stupňovitá, přihrádková i obrazová jsou navrženy k pověšení na stěnu jako vertikální šachy (svislé šachy) s umístěním hracích kamenů na vodorovnou hranu před hrací pole podobně jako na klasické šachovnici ve vodorovném provedení položením na hrací pole. Tyto vertikální šachovnice splňují všechny požadavky pro rekreační nebo závodní hru šachů a zároveň mohou sloužit  k názornému provedení šachových partií pro širší okruh zájemců o tuto hru v prostoru ( např. šachovém klubu), kde budou šachy na stěnu připevněny stejně jako obraz na skobu.  Tyto svislé šachovnice vyrobené z masivního bukového dřeva  mohou splňovat rovněž dekorativní účel v bytě zájemce o šachovou hru nebo aktivního šachisty a při umístění u telefonního přístroje nebo počítače lze využít vertikální provedení šachů k přehlednému vedení šachových partií po telefonu (SMS zprávy) nebo přes počítač (e-mail, hry na internetu).

Svislé šachovnice lze  doplnit šachovými figurkami. Rozměry šachovnic s výškou hracího pole 80 mm dovolují také použití všech prodejných typů hracích kamenů s výškou krále do 80 mm (90 mm obrazová a stupňovitá šachovnice). Samozřejmě se mohou použít nejen dřevěné hrací kameny – turnajové, soustružené nebo vyřezávané, ale i z jiných materiálů –  kov, kámen, keramika nebo sklo, které jsou dostupné na současném obchodním trhu.

Vzhledem k potřebě malých dílů  masivu z tvrdého dřeva pro konstrukci svislých šachovnic a hracích kamenů ze dřeva mohou být využívány  bukového odřezky, které by jinak skončily v kamnech nebo v kotli. Takto dochází k ještě většímu zhodnocení vytěžených stromů ve dřevozpracujícím průmyslu a k jeho lepšímu zhodnoceni. Dřevo jako přírodní materiál se velmi dobře recykluje a v přírodě rozkládá. To je nesporná výhoda dřevěných výrobků oproti plastovým. Nabízené produkty z dřevěného masivu jsou opatřeny ochranným vodou ředitelným nátěrem splňujícím požadavky na ekologické a zdravotně nezávadné výrobky a získaly Certifikát ES přezkoušení typu č. 1307395/NB Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně.

Návrhy a vzhled šachů na stěnu  a návrh provedení tří vertikálních šachovnic získaly Osvědčení o zápisu průmyslových vzorů č. 35557 vydané Úřadem průmyslového vlastnictví ČR.

Rád bych nabídl návštěvníkům těchto stránek možnost podívat se na fotografie krásné beskydské přírody a  přírodních výtvorů ze dřeva beskydských stromů ( K PRAMENŮM POTOKŮ ŘEKY MORÁVKY, SAMOROSTY, KALENDÁŘE), dovědět se něco nového (DESATERA, ČÍSLA, MYŠLENKY O…) a koupit si zajímavý, dřevěný, ekologicky šetrný výrobek královské společenské hry - ŠACHY NA STĚNU- z bukového masivního dřeva beskydských lesů.